Om oss

Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå, avdeling Tjølling

Med denne etableringen ønsker vi å komme nærmere de pårørende der de er, for å gi et tilbud i nærmiljøet. Kontoret er ment som et servicekontor hvor man kan ordne alle de praktiske gjøremål i forbindelse med et dødsfall.

Vårt mål er å bistå de pårørende, og å bidra til at deres ønsker og interesser blir ivaretatt på en verdig og god måte

Kontakt Oss
x